A1 商标黄姜粉

 
粉产品
.

 

查看大图

 

 

简要说明

1kg /
包装:单层袋包装
每箱数量:10包 x 1kg (10包 / 箱)
纸箱尺寸432 x 275 x 305mm
货柜数量:27箱
20呎货柜:700箱

250gm /
包装:单层袋包装
每箱数量:40包 x 250gm (40包 / 箱)
纸箱尺寸:432 x 275 x 305mm
货柜数量:27箱
20呎货柜:700箱

125gm /
包装:单层袋包装
每箱数量:8袋 x 10包 x 125gm (80包/箱 )
纸箱尺寸:432 x 275 x 305mm
货柜数量:27箱
20呎货柜:700箱

25gm /
包装:单层袋包装
每箱数量:12盒 x 20包 x 25gm (240包 / 箱 )
纸箱尺寸:432 x 275 x 305mm
货柜数量:27箱
20呎货柜:700箱

配料
黄姜干。

  联系信息
 
A1 商标黄姜粉
.
       
25gm / 装 125gm / 装 250gm / 装 1kg / 装