A1 商标肉类咖喱酱料

 
咖哩酱产品
.


查看大图

 

 

简要说明

包装:双层袋包装
每包容量:230gm
每箱数量:5盒 x 12包 x 230gm (60包 / 箱)
纸箱尺寸 463 x 360 x 196mm
货柜数量:30箱/m3
20呎货柜:800箱

配料:
辣椒、混合香料、洋葱、大蒜、盐、糖和蔬菜油。

 

       
食谱      
 
 
  联系信息
 
本地及出口包装 / 230克装(提放假冒)!
.
     
A1 商标肉类咖喱酱料 A1 商标海鲜类咖喱酱料
A1 商标冷当咖喱酱料

 
新加坡包装
.